ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 775 MW, ΝΤΕΝΙΖΛΙ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 775 MW

Ανάληψη της συνολικής μελέτης, προμήθειας και κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής συνδυασμένου κύκλου, με καθαρή ισχύ εξόδου 775 MW.

περισσότερα

PETROM BRAZI

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 860ΜW

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 860ΜW, σε διάταξη 2+2+1, με καύσιμο φυσικό αέριο, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων διασυνδέσεων εντός του διυλιστηρίου

περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ IPP, ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 430 MW

Αγ. Νικόλαος IPP, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 430 MW

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΜΕΤΚΑ ως ολοκληρωμένο έργο “με το κλειδί στο χέρι”, οι δραστηριότητες του οποίου κάλυψαν το πλήρες εύρος των εργασιών μελέτης, προμήθειας, ανέγερσης και θέσης σε...

περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

13,4 MWp West Hill, UK

Μέσω της θυγατρικής μας METKA EGN, έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να παρέχουμε το πλέον κατάλληλο ενεργειακό έργο με βάση τις ανάγκες σας

περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 143 MW, ΖΑΡΚΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 143 MW

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μιας μονάδας ισχύος 143 MW που αποτελεί επέκταση σε υπάρχουσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας έναν σταθμό συνδυασμένου κύκλου τεχνολογίας Alstom στις υπό λειτουργία εγκαταστάσεις ανοικτού κύκλου.

περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 146 MW, ΖΑΡΚΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ (FAST TRACK)

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146 MW

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός αεροστρόβιλου Alstom GT13E2 και των σχετικών βοηθητικών εξαρτημάτων, ισχύος 146 MW σε τοπικές συνθήκες. • Κοινοπραξία METKA - Power Projects

περισσότερα
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις κατασκευές υψηλής προστιθέµενης αξίας για το δηµόσιο τοµέα, καθώς και σε έργα που αφορούν στην αγορά της βιοµηχανίας.

περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Η ΜΕΤΚΑ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα υψηλών απαιτήσεων, όπως τις κεφαλές των πυλώνων για την ελληνική γέφυρα – ορόσημο του Ρίου Αντιρρίου

περισσότερα

ΟΛ/ΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Κατασκευή της μεταλλικής οροφής στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, στο βασικό αθλητικό συγκρότημα της Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, σχεδιασμένο από το διάσημο αρχιτέκτονα Santiago Calatrava

περισσότερα
Βιομηχανική Παραγωγή

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την τεχνογνωσία και την ικανότητα κατασκευής προηγμένων έργων στον τομέα της άμυνας.

περισσότερα
Έργα Άμυνας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PATRIOT

H ΜΕΤΚΑ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως αξιόπιστος εταίρος στη βιομηχανική συμπαραγωγή εξοπλισμού άμυνας.

περισσότερα

ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ LEOPARD

H ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει αρκετές μεγάλες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής των αρμάτων μάχης Leopard

περισσότερα

E.K.E.

Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η επιχειρηματική αριστεία, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους

περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΜΕΤΚΑ συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στηρίζει ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και αθλητική τους ζωή

περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται ως προς την διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές.

περισσότερα

Διεθνής Εταιρεία Κατασκευής Εξειδικευμένων Ενεργειακών Έργων EPC

ΠΡΟΦΙΛ

Η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων διεθνώς.

περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΜΕΤΚΑ είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων (EPC) και όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας.

περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
Η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
Η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
Η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
Η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τιμή Μετοχής €6,42
Κεφαλαιοποίηση €333.522.852
περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

25 Ιαν 2017
Regional Energy Co-operation Summit 2017
Το Συνέδριο Περιφερειακής Ενεργειακής Συνεργασίας (Regional Energy Co-operation Summit) θα εστιάσει στη διασυνοριακή συνεργασία και την περιφερειακή ενσωμάτωση, παράγοντες οι οποίοι ευνοούν τις επενδύσεις στη Δυτική Αφρική, στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών.
7 Ιουν 2017
Africa Energy Forum (AEF) 2017
Το Africa Energy Forum (AEF) είναι μια διεθνούς εμβέλειας διοργάνωση όπου κυβερνήσεις και εταιρείες ηλεκτρισμού της Αφρικής συναντιούνται με την ενεργειακή βιομηχανία, με κύριο στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής ενέργειας στην Αφρική.
περισσότερα

home sitemap contact accessibility