ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία τη διαρκή ανάπτυξη των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, η συνεχής παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους εργαζόμενούς της αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση της εταιρείας. Η δέσμευση αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική στρατηγική και μετουσιώνεται σε μια σειρά πολιτικών και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Η ΜΕΤΚΑ στοχεύει στην εργασιακή εξέλιξη κι αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων μέσω της παροχής σύγχρονων αναπτυξιακών κινήτρων και παράλληλα συνεχίζει να αναγνωρίζει ότι μόνο καταρτισμένοι εργαζόμενοι με σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία στην επίτευξη των στόχων για ένα κοινό επιτυχημένο μέλλον.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΚΑ αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility