ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα τα βιογραφικά τα οποία αποστέλλονται στη ΜΕΤΚΑ εξετάζονται προσεκτικά μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο προφίλ, καλούνται για προσωπική συνέντευξη ενόψει κάποιας διαθέσιμης θέσης.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στη ΜΕΤΚΑ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@metka.com ή στο fax: 210 275 9528. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαθέσιμη φόρμα αποστολής βιογραφικού.

cv-mobile-warning

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@metka.com ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Διαθέσιμες Θέσεις

Προσωπικά στοιχεία

* *
* *
* *
*
* *

Επίπεδο μόρφωσης

 
Τίτλος πτυχίου
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές
 
 

Ξένες γλώσσες

 
 
 
 

Επαγγελματική εμπειρία

 
 

Γνώσεις Η/Υ

Παρακαλούμε ανάφερε τα προγράμματα που γνωρίζεις και το επίπεδο γνώσης τους

Σεμινάρια/επιμόρφωση

Παρακαλούμε ανάφερε απαραιτήτως τον τίτλο και τη διάρκεια των προγραμμάτων

Δραστηριότητες

(hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους, κοινότητες κ.α)

Επιτυχίες - Διακρίσεις

(στις σπουδές, επαγγελματικά, άλλα)

Ταυτοποίηση


home sitemap contact accessibility