ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Οι Άνθρωποί Μας είναι η Δύναμή Μας

Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, με στόχο να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και να επιταχύνει τις διαδικασίες για την επίτευξη του στόχου «ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

Η Δέσμευσή μας

Η εξασφάλιση της συνθήκης: «ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» σε όλους τους χώρους εργασίας αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, αδιάκοπη επαγρύπνηση, κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων παραγωγής της ΜΕΤΚΑ. Για το λόγο αυτό, η ΜΕΤΚΑ:

  • Δημιουργεί και ευνοεί τις κατάλληλες συνθήκες για ένα απόλυτα Ασφαλές και Υγιεινό Περιβάλλον Εργασίας για όλους τους εργαζομένους της,
  • Εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της εταιρείας,
  • Επενδύει σε τεχνολογία, εξοπλισμό και πρακτικές, που προάγουν την πρόληψη και την εξάλειψη πιθανών εργασιακών κινδύνων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ METKA EGN

Δείτε το έντυπο της ΜΕΤΚΑ EGN online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility