ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ως όμιλος υψηλής τεχνογνωσίας κι εξειδίκευσης που δραστηριοποιείται ως κατασκευαστής ολοκληρωμένων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (EPC Contractor) και στην Βιομηχανική Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας, η ΜΕΤΚΑ αναζητεί συνεργάτες για την συνέχιση της πετυχημένης πορείας της. Συνεργάτες που διακρίνονται από το ήθος και τις αξίες τους και που τους χαρακτηρίζει το πάθος για εργασία και η φιλοδοξία για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους στόχων μέσω της ενεργής συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Οι άνθρωποί μας θα πρέπει να εργάζονται ομαδικά αλλά και να διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου κι απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας. Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ΜΕΤΚΑ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση των βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας επιλέγοντας τη χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κωδικός Θέσης HSE.19)

Περιγραφή θέσης

Η METKA-EGN Limited είναι μια εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει λύσεις EPC με το κλειδί στο χέρι για ηλιακά – φωτοβολταϊκά έργα μεσαίας έως και μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για έναν φιλόδοξο και ενθουσιώδη διευθυντή υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος με ευχάριστη προσωπικότητα που θα ενταχθεί στην ομάδα μας. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης (με βάση τα κεντρικά γραφεία μας στο Λονδίνο), με δυνατότητα ταξιδιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

PDF (103KB)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Θέσης F&A.O)

Περιγραφή θέσης

Η METKA-EGN Limited είναι μια εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει λύσεις EPC με το κλειδί στο χέρι για ηλιακά – φωτοβολταϊκά έργα μεσαίας έως και μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για έναν φιλόδοξο και ενθουσιώδη υπάλληλο οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών με ευχάριστη προσωπικότητα που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.

PDF (296KB)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (Κωδικός Θέσης Sp.S.ENG)

Περιγραφή θέσης

Η METKA EGN, μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC) στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Εργοταξίου, οι οποίοι θα ενταχθούν στην ομάδα Κατασκευών της Εταιρείας. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν στενά και υπό την καθοδήγηση της ομάδας Διαχείρισης Έργου με σκοπό τη διαχείριση των εργασιών στο εργοτάξιο κατά την περίοδο της κατασκευής προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας της εταιρείας.

.

PDF (271KB)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (Κωδικός Θέσης Sp.PM)

Περιγραφή θέσης

Η METKA EGN, μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC) στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, αναζητά έμπειρους και δυναμικούς Υπεύθυνους Έργου οι οποίοι θα ενταχθούν στην ομάδα Κατασκευών της Εταιρείας με σκοπό να διαχειριστούν την οργάνωση μεγάλων έργων Πελατών. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν στενά με τους Μηχανικούς Εργοταξίου, την ομάδα Μελέτης & Σχεδιασμού, τον Διευθυντή Κατασκευής του Έργου και την Ομάδα Οικονομικών εντός της METKAEGN, αλλά και εξωτερικά, με τους Υπεργολάβους, τους Προμηθευτές Εξοπλισμού και τους Πελάτες/ Φορείς Ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας της εταιρείας.

.

PDF (272KB)
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (Κωδικός Θέσης It.SPM)

Περιγραφή θέσης

Η METKA EGN, μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC) στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, αναζητά έναν έμπειρο και δυναμικό Ανώτερο Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα Κατασκευών της Εταιρείας με σκοπό να διαχειριστεί την οργάνωση μεγάλων έργων Πελατών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί στενά με τους Μηχανικούς Εργοταξίου, την ομάδα Μελέτης & Σχεδιασμού, τον Διευθυντή Κατασκευής του Έργου και την Ομάδα Οικονομικών εντός της METKAEGN, αλλά και εξωτερικά, με τους Υπεργολάβους, τους Προμηθευτές Εξοπλισμού και τους Πελάτες/ Φορείς Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας της εταιρείας.

.

PDF (271KB)
SITE HEALTH-SAFETY & ENVIRONMENTAL SUPERVISORS (Κωδικός Θέσης HSE 0718)

Περιγραφή θέσης

Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας, αναζητά να στελεχώσει θέσεις Site Health-Safety & Environmental (HSE) Supervisors για τα εργοτάξια της στην Αφρική.

PDF (294KB)
OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) PROJECT MANAGER (Κωδικός Θέσης "O&M1")

Περιγραφή θέσης

METKA EGN μία παγκοσμίου εμβέλειας εργοληπτική εταιρεία στους τομείς της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας, επιδιώκει να απασχολήσει έναν έμπειρο Operations and Maintenance (O&M) Project Manager, προκειμένου να ενταχθεί στην υπάρχουσα ομάδα της στη Θεσσαλονίκη.

PDF (233KB)
Εταιρικός Δικηγόρος

Περιγραφή θέσης

Η METKA-EGN Limited είναι μια εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρέχει λύσεις EPC «με το κλειδί στο χέρι» για μεσαίας έως και μεγάλης κλίμακας ηλιακά – φωτοβολταϊκά έργα.

Προσφέρουμε μια εκπληκτική ευκαιρία για έναν φιλόδοξο, ενθουσιώδη και ευπροσήγορο Εταιρικό Δικηγόρο που θα ενταχθεί στον ομάδα μας.

PDF (391KB)
Λογιστής /Διαχειριστής

Περιγραφή θέσης

Η METKA-EGN Limited είναι μια εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει λύσεις EPC με το κλειδί στο χέρι για ηλιακά – φωτοβολταϊκά έργα μεσαίας έως και μεγάλης κλίμακας.  

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για έναν φιλόδοξο και ενθουσιώδη λογιστή με ευχάριστη προσωπικότητα που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.

PDF (269KB)
Project Managers (κωδικός MX058)

Περιγραφή θέσης

Η ΜΕΤΚΑ EGN επιθυμεί να προσλάβει Project Managers για την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας μονάδων ηλιακής ενέργειας στο Μεξικό και τη Νότιο Αμερική. Ελάχιστες προϋποθέσεις: 2ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, δυνατότητα ταξιδιών, ευχέρεια στην ομιλία σε Αγγλικά και Ισπανικά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία
Electrical engineer – Solar project designer (Position Code “HM1”)

Περιγραφή θέσης

Η ΜΕΤΚΑ EGN, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες EPC στον τομέα των βιομηχανικής κλίμακας έργων ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, επιθυμεί να προσλάβει έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία στο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών έργων για την ακόλουθη θέση:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μελετητής έργων ηλιακής ενέργειας, με βάση τη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

PDF (215KB)
Senior Solar Project Manager - METKA EGN

Περιγραφή θέσης

Η  METKA EGN αναζητά  έμπειρο Project Manager Φωτοβολταϊκών Έργων  για να ενταχθεί στην ομάδα διοίκησης των κατασκευών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διαχειρίζεται όλες τις παραμέτρους των φωτοβολταϊκών έργων που θα του ανατίθενται, σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης, θα φροντίζει ώστε τα έργα αυτά να ολοκληρώνονται βάσει προγράμματος και προϋπολογισμού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τα περιθώρια κέρδους σε ποικίλα έργα ηλιακής ενέργειας ανά την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Aνατολή και την Αφρική. Ο Project Manager θα αναφέρεται απευθείας στον COO.

PDF (168KB)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

H συνεχής παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους εργαζόμενούς της αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility