ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

To ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για τη ΜΕΤΚΑ καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας των επιχειρησιακών στόχων και της στρατηγικής της.

Δίνοντας έμφαση στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ικανών στελεχών, μέσω της δημιουργίας και διατήρησης βέλτιστου, ασφαλούς και σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, της παροχής ανταγωνιστικών αμοιβών και παροχών και της προσφοράς ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι να παραμένει η πρώτη τους επιλογή ως εργοδότης σε όλη την επαγγελματική τους πορεία.

Με γνώμονα τη διαρκή επέκταση των δραστηριοτήτων της και την ανάληψη νέων έργων, η ΜΕΤΚΑ εμφανίζει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση του αριθμού του προσωπικού που απασχολεί, με κύριο στόχο την διατήρηση υψηλών επιδόσεων. Ο όμιλος ΜΕΤΚΑ απασχολεί σήμερα περίπου 1.000 εργαζόμενους στις χώρες που δραστηριοποιείται, με μια «δεξαμενή» ταλέντων από ανθρώπους με διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.

Στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η έμφαση στην:

  • Πολυπολιτισμικότητα - με διεθνή παρουσία και, ως όμιλος διαρκώς αναπτυσσόμενος, η ΜΕΤΚΑ διαμορφώνει υψηλής απόδοσης ομάδες εργαζομένων με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και γνώσεων καθώς και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.

  • Εντοπιότητα - με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την συνεισφορά στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται, η ΜΕΤΚΑ στηρίζει ενεργά την ενσωμάτωση τοπικών ομάδων στο εργατικό δυναμικό σε παγκόσμιας κλίμακας έργα.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

H συνεχής παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους εργαζόμενούς της αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΚΑ αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility