ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βιομηχανική παραγωγή της ΜΕΤΚΑ είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές - όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας - εφαρμογές, στην Ενέργεια, τις Υποδομές και την Άμυνα. Πρόκειται συνήθως για βαριές και/ή σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Η 50ετής εμπειρία της σε έργα μεγάλης κλίμακας, οι άρτια εξοπλισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Βόλο, με μηχανήματα υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας και η ικανότητά της να εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, είναι μερικά μόνο από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο των έργων της ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνει γέφυρες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό λιμένων, ορυχείων, βιομηχανικών και πετροχημικών εγκαταστάσεων.

home sitemap contact accessibility