ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (TURN-KEY)

 

Η METKA αναλαμβάνει την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων, που αναλαμβάνει όλο το φάσμα υπηρεσιών Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) που απαιτούνται για  την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

Η METKA αναπτύσσει συνεχώς το τεχνικό της υπόβαθρο και τις οργανωτικές της δεξιότητες, που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις των έργων που υλοποιεί στους τομείς της Ενέργειας και των Υποδομών.

Παράλληλα, μέσω συστηματικών επενδύσεων στην τεχνική κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού και σε εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, η ΜΕΤΚΑ έχει κατασκευάσει σύνθετα και απαιτητικά έργα, σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνολογικά πρότυπα, και σήμερα απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση για την αξιοπιστία και το εξαιρετικό ιστορικό επιτυχούς εκτέλεσης έργων.

home sitemap contact accessibility