ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τη ΜΕΤΚΑ.

Την 06.07.2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1111692, η με αριθμό πρωτοκόλλου 75634/06.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», μεταξύ άλλων, της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4172/2013.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΜΥΤΙΛ) επισκεφτείτε τις Επενδυτικές Σχέσεις της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων.

Διεύθυνση:
Πατρόκλου 5 - 7, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα
Τηλέφωνο:
210 - 6877300, 210 – 6877436
Fax:
210 – 6877400
E-mail:
ir@mytilineos.gr

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ετήσιος Απολογισμός 2017

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό 2017 της ΜΕΤΚΑ online ή σε μορφή pdf.

ΜΕΤΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Αρτέμιδος 8, 15125 - Μαρούσι, Αθήνα

 2102709200

 2102759528

 info@metka.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility