ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, η δέσμευσή μας εστιάζει στα εξής:

  • Προσφορά θέσεων απασχόλησης με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,

  • Ευημερία μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής,

  • Δημιουργία εισοδημάτων μέσω των κοινωνικών επενδύσεων,

  • Επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των πολιτών,

  • Προώθηση και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των τεχνών.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility