ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ε.Κ.Ε.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δομών, ή αλλιώς του συστήματος διακυβέρνησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΜΕΤΚΑ, ως μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αποτελεί τον κύριο άξονα της επιχειρηματικής μας προσέγγισης.
 
Η διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. στην ΜΕΤΚΑ εκφράζεται από:
  1. την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που μεριμνά για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
  2. την Ομάδα Ε.Κ.Ε. της ΜΕΤΚΑ, η οποία διαθέτει συγκεκριμένο αντικείμενο και διέπεται από σαφείς υποχρεώσεις και
  3. τη Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η οποία αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των ενεργειών Ε.Κ.Ε.
 Στόχοι του συστήματος διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. της εταιρείας μας αποτελούν:
  • η ανάδειξη της ουσίας και του βάθους που αποδίδεται στην έννοια της Ε.Κ.Ε., με απώτερο σκοπό την πρόληψη των επιχειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων
  • η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν πραγματικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και
  • η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας του Ομίλου με ταυτόχρονη ανάπτυξη της αξίας για λογαριασμό των μετόχων του αλλά και γενικότερα όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών του.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility