ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η συνεχής προσπάθειά μας για την πρακτική εφαρμογή της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας προϋποθέτει τη σύμπραξή μας με τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών για την από κοινού εξεύρεση και προώθηση λύσεων στα ζητήματα που μας απασχολούν. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια στην επικοινωνία και ο ειλικρινής διάλογος αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μας με όλες τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών και ειδικότερα τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους, τους εκπροσώπους του Τύπου, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους δημόσιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις.
 
Το 2010, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία και τη σύμπραξη με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας, διοργανώσαμε, για πρώτη φορά, ειδική μερίδα διαβούλευσης. Η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με απόλυτη συνέπεια και διέπεται από διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και αυτo-βελτίωσης.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, στόχος μας είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων εσωτερικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση των προτάσεων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας στη διαμόρφωση των ετήσιων στρατηγικών κατευθύνσεων της Ε.Κ.Ε., καθώς και την ισχυροποίηση της αρχής της πρόληψης σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή μας.
Η τελευταία ημερίδα διαλόγου της ΜΕΤΚΑ υλοποιήθηκε τη 15η Ιανουαρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στην περιοχή του Βόλου. Η ανταπόκριση του κοινού στη διαδικασία διαλόγου ήταν εξαιρετικά θετική, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της εταιρείας και του Ομίλου να μεταφέρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο. Οι παρουσιάσεις ήταν στα θέματα που έθιξαν, ενώ οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων εστιάστηκαν κυρίως στα θέματα της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας.
 

ΜΕΤΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Δείτε το Εταιρικό μας Έντυπο σε μορφή pdf ή σε Online Έκδοση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility