Ορóσημα Ε.Κ.Ε.

Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η Επιχειρηματική Αριστεία, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

2007
2007

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004.

2008
2008

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής της ΜΕΤΚΑ, κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007
 • Δέσμευση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς
 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative),G3 Level C
2009
2009

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΜΕΤΚΑ.

2010
2010

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου G3 Level B, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον διεθνή Οργανισμό GRI
2011
2011

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI
 • Υλοποίηση της 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ
2012
2012

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ
 • Η υλοποίηση της 3ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ
 • 1η συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν.
2013
2013

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064, με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητα της εταιρείας μας.
 • Υλοποίηση αυτό-αξιολόγησης στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της εταιρείας μας.
 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ σε θέματα Ε.Κ.Ε.
 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου Μυτιληναίος , ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, από Active σε Advanced Level.
 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου Μυτιληναίος για το 2013.
2006
2006
ένα δέντρο

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

2007
λουλούδια

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004.

2008
global compact image

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής της ΜΕΤΚΑ, κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007
 • Δέσμευση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς
 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative),G3 Level C

2009
τοπία με θάλασσα

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΜΕΤΚΑ.

2010
ένα δέντρο στην αυλή

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου G3 Level B, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον διεθνή Οργανισμό GRI

2011
γρασίδι με δέντρα

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI
 • Υλοποίηση της 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ

2012
global compact image

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ
 • Η υλοποίηση της 3ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ
 • 1η συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν.

2013
global compact image

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064, με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητα της εταιρείας μας.
 • Υλοποίηση αυτό-αξιολόγησης στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της εταιρείας μας.
 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΜΕΤΚΑ σε θέματα Ε.Κ.Ε.
 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου Μυτιληναίος , ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, από Active σε Advanced Level.
 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου Μυτιληναίος για το 2013.

home sitemap contact accessibility