ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα8Ιουλίου 2021 –ΗMYTILINEOS(RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHYUS) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SESBU) υπέγραψε σύμβαση με την GeorgianStateElectrosystemJSC (GSE) για την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 220/110kV  και την επέκταση Υποσταθμών 500kV και 400kV ενός υπάρχοντος σταθμού μετατροπής στη Γεωργία.

PDF

Η MYTILINEOS ΚΑΙ Η NEXTCHEM ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MAIRE TECNIMONT ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα / Μιλάνο, Ιταλία - 20 Μαΐου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), και η NextChem, θυγατρική του ομίλου Maire Tecnimont S.p.A., υπέγραψαν σήμερα συμφωνία που δρομολογεί τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την κατασκευή μονάδας «πράσινου» υδρογόνου, μέσω ηλεκτρόλυσης, στην Ιταλία.

PDF

Η MYTILINEOS ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα, Ελλάδα - 13 Μαΐου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SustainableEngineeringSolutions - SES), ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).

PDF

ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ MYTILINEOS ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021 - Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η εταιρεία MYTILINEOS ανακοινώνουν τη συμβασιοποίηση του έργου ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού τιμήματος 46 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023.

PDF

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα15 Απρίλιος 2021 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHYUS) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης υπέγραψε σύμβαση με την Operatori iSistete Transmetimit SH. a. (OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας.

PDF

NET ZERO ACTION: TΟ 1ΟΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ MYTILINEOS ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ESG)

Αθήνα, Ελλάδα – 1 Μαρτίου 2021 – Το κρίσιμο θέμα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η αντίδραση της Ελλάδας και η οπτική των επιχειρήσεων με σκοπό την αειφορία αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης στο 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο από τη ΜYTILINEOS με αποκλειστικό θέμα ζητήματα που εστιάζουν στα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια που μαζί με τα κριτήρια Διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

PDF

MYTILINEOS FLASH NOTE ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα και οι λοιπές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της MYTILINEOS για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τις βασικές αρχές (αρχή ιστορικού κόστους και going concern) που εφαρμόζει η MYTILINEOS.

PDF

Η MYTILINEOS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, Ελλάδα - 13 Ιανουαρίου 2021 - Η MYTILINEOS S.A. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US), ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας μέσω της θυγατρικής της ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. με την εταιρεία INWASTE Α.Ε., για τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή πρότυπης μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων και Μη Στερεών Απόβλητων και Ιλύων στην Ελλάδα.

 

PDF

Η MYTILINEOS ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, Ελλάδα – 2 Δεκεμβρίου 2020 – Κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη MYTILINEOS υπέγραψε συμφωνία για την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος.

PDF

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  •  - 
home sitemap contact accessibility