ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 • Παναγιώτης Γαρδελίνος Γενικός Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας EPC
 • Δημήτριος Πουλάκης Διευθυντής - Δ/νση QA/QC & HSE
 • Αφροδίτη Βαρδουνιώτου Διευθύντρια Συμβάσεων
 • Ευάγγελος Καμάρης Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών & Διεθνών Λειτουργιών
 • Χρήστος Παντζίκας Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης
 • Έμμα Μπενάι Διευθύντρια - Δ/νση Προμηθειών
 • Αικατερίνη Δοντά Διευθύντρια Logistics και Προμηθειών Εργοστασίων
 • Αντώνιος Παπαντωνίου Διευθυντής Έργων Υποδομών
 • Paul Smith Διευθυντής Ανάπτυξης
 • Κωνσταντίνος Χωρινός Διευθυντής Πωλήσεων
 • Γεώργιος Οικονόμου Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Εργοστασίων
 • Γεώργιος Βαράγκας Διευθυντής Έργου
 • Δημήτριος Ζαγαλίκης Διευθυντής Έργου
 • Νικόλαος Θεοδωρίδης Διευθυντής Έργου
 • Γεώργιος Λαλούμης Διευθυντής Έργου
 • Νικόλαος Λύτρας Διευθυντής Έργου
 • Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος Διευθυντής Έργου
 • Γεώργιος Μήτσιου Αναπληρωτής Διευθυντής Ανάπτυξης
 • Μαριάννα Γαβριήλ Διευθύντρια Δυτικής Αφρικής
 • Φίλιππος Ζώτος Διευθυντής Έργου
 • Γεώργιος Σαγιάννος Περιφερειακός Διευθυντής Λιβύης

 

home sitemap contact accessibility