ΠΡΟΦΙΛ

Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της  Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.

Στον ενεργειακό τομέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης.

Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εξυπηρετεί πληθώρα πελατών παγκοσμίως, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας 50ετή εμπειρία στη σύνθετη βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, κατασκευάζονται εξαρτήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, σε έργα υποδομών και άμυνας.

Η ΜΕΤΚΑ αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική της δυνατότητα από την έναρξη της λειτουργίας της, πριν 50 χρόνια, έως και σήμερα που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ικανότητα εκτέλεσης έργων εντός χρονοδιαγράμματος.

Εκτός από ένα εξαιρετικό ιστορικό στην επιτυχημένη εκτέλεση έργων, η ΜΕΤΚΑ εστιάζει στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε νέες αγορές  με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Ως τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται να διαδραματίζει θετικό ρόλο στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, να προάγει τις ανθρώπινες αξίες και την κοινωνική συνοχή, καθώς και να υιοθετεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

 

home sitemap contact accessibility