ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τομείς Δραστηριοποίησης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βιομηχανική παραγωγή της ΜΕΤΚΑ είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές - όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας - εφαρμογές, στην Ενέργεια, τις Υποδομές και την Άμυνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility