ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μετά τον πρόσφατο στρατηγικό μετασχηματισμό της METKA (πρώην EPC Business Unit) σε ένα νέο, σύγχρονο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – τον Τομέα Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων – στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης μέσω της δυναμικής ανάπτυξης βιώσιμων έργων και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, από προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έως ενεργειακά συστήματα, που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυσίμου άνθρακα, και από το συνδυασμό ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών σε έξυπνες ενεργειακές λύσεις έως την εισαγωγή υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στο νέο ενεργειακό μείγμα για παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.

 

Για να ανταποκριθούμε υπεύθυνα στην αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσαρμόσαμε τη στρατηγική μας ώστε να εστιάσουμε περισσότερο στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού άνθρακα, ιδίως σε περιοχές όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια ιδιαίτερα κατάλληλη και βιώσιμη λύση για την αναπτυσσόμενη ενεργειακή ζήτηση και είμαστε ήδη σε καλή θέση για να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στην απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα. Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό μας μοντέλο, παρέχουμε το πλήρες φάσμα λύσεων ισχύος, από την παραγωγή ενέργειας από αέριο και ανανεώσιμες πηγές έως την αποθήκευση ενέργειας, ενώ δεσμευόμαστε πλήρως να υποστηρίξουμε τον παγκόσμιο στόχο για «καθαρή» ενέργεια.

SES BUSINESS UNIT BROCHURE

Δείτε το SES Business Unit Brochure online ή σε μορφή pdf.

PDF
home sitemap contact accessibility