20 12 17 22 16 23 15 18 82

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η εμπειρία της ΜΕΤΚΑ στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Βασιζόμενη στην μακρόχρονη βιομηχανική της παράδοση και στην εμπειρία ανέγερσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΜΕΤΚΑ έχει αναδειχθεί διεθνώς σε κεντρικό EPC κατασκευαστή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων, με έμφαση στις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα συνδυασμένου κύκλου και με διάφορους τύπους διαμόρφωσης στο χαρτοφυλάκιό της, η ΜΕΤΚΑ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών της, για ένα ευρύ φάσμα σύνθετων διαμορφώσεων και ισχύος παραγωγής, με επαγγελματική αριστεία.

Βασικό πλεονέκτημα της ΜΕΤΚΑ αποτελεί η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί την πλέον κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της κάθε μονάδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αρχική παράδοση της μονάδας σε λειτουργία ανοιχτού κύκλου, και τη μετέπειτα μετατροπή λειτουργίας της μονάδας σε τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει τη βέλτιστη λύση για τις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του έργου.


home sitemap contact accessibility