ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Η METKA EGN είναι μία παγκοσμίου εμβέλειας εργοληπτική εταιρεία στους τομείς της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας, σε ισχυρή θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ταχέως αναπτυσσόμενης παγκόσμιας αγοράς των φωτοβολταϊκών.

Ανάπτυξη EPC Λειτουργία
 • Εντοπισμός και επιλογή τοποθεσίας
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση τοποθεσίας
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Αγορά και μίσθωση γης
 • Διαδικασίες προγραμματισμού και αδειών
 • Περιβαλλοντικές άδειες
 • Ηλεκτρικό Δίκτυο και ΣΑΕ
 • Διαχείριση Έργου

 

 • Μηχανολογικός σχεδιασμός, σχεδιασμός φωτοβολταϊκού συστήματος και επιλογή τεχνολογίας
 • Προμήθεια εξοπλισμού, διαπραγμάτευση και αναθεωρήσεις συμβάσεων
 • Διαχείριση Έργου
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων «με το κλειδί στο χέρι»
 • Αξιολόγηση δοκιμών απόδοσης
 • Λειτουργία μονάδας και θέση της σε λειτουργία
 • Διορθωτική συντήρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Προληπτική συντήρηση
 • Συνεχής βελτιστοποίηση, συντήρηση και επισκευές μονάδας
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο
 • Διαχείριση και αναφορά πληροφοριών

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metka-egn.com.

ΕΝΤΥΠΟ METKA EGN

Δείτε το έντυπο της ΜΕΤΚΑ EGN online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility