ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αξιοποιώντας την τεχνική και οργανωτική της εμπειρία, καθώς και τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από τη διαχείριση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου Μυτιληναίος στην Ελλάδα, η ΜΕΤΚΑ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης προς τους κυρίους των μονάδων αυτών. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία συγκρότησης οργανωτικών δομών για την εκτέλεση του πλήρους εύρους των υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης με τρόπο που εγγυάται ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση τόσο των προγραμματισμένων όσο και των έκτακτων εργασιών συντήρησης. Ως ανάδοχος του συνόλου των υπηρεσιών Τεχνικού Σχεδιασμού, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) / Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) στο πλαίσιο σημαντικών σχετικών επενδύσεων, η ΜΕΤΚΑ παρέχει μια ομοιογενή βάση για την υλοποίηση των διαδοχικών επιμέρους φάσεων των έργων, από την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία τους.

Η σημαντική εμπειρία της ΜΕΤΚΑ στον τομέα της Λειτουργίας & Συντήρησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει:

  • Λειτουργία και Συντήρηση των τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο του Ομίλου Μυτιληναίος στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 1.200 MW.

  • Μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης αεριοστροβίλων για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα – όπως για τη Μονάδα V, ισχύος 378 MW, του ΑΗΣ Λαυρίου, και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ισχύος 811 MW.

  • Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης ως μέρος μιας συνολικής λύσης που καλύπτει όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών μονάδων, για επιλεγμένους διεθνείς πελάτες.

Λίστα Έργων

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για την Korinthos Power S.A., Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 437 MW

Ελλάδα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για την IPP του Αγ. Νικολάου, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 430 ΜW

Ελλάδα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για την Αλουμίνιο της Ελλάδος, Σταθμός Συμπαραγωγής 320MW

Ελλάδα

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ Λαυρίου Μονάδα V, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 378 MW

Ελλάδα

Πλήρεις Υπηρεσίες Συντήρησης του εργοστασίου Αλουμίνιο της Ελλάδος

Ελλάδα

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης για 10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα

Γκάνα

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 811 MW

Ελλάδα

home sitemap contact accessibility