ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METKA αναλαμβάνει την εκτέλεση μεγάλων έργων EPC για την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η τεχνογνωσία της στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων (turn-key projects) εκτείνεται σε όλο το φάσμα των θερμοηλεκτρικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε υδροηλεκτρικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Η METKA επίσης αναλαμβάνει έργα αναβάθμισης ή/και ανακατασκευής παλαιότερων μονάδων.

 

Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου
Οι αεριοστροβιλικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου είναι η πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία icon
Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου
Για επείγουσα ζήτηση ή για έργα ταχείας εκτέλεσης (fast-track), είναι η ιδανική λύση icon
Φωτοβολταϊκά Έργα
Η εταιρεία είναι ισχυρά τοποθετημένη και στην αγορά ηλιακής ενέργειας (solar PV) icon
Κινητές Μονάδες Φυσικού Αερίου
Η METKA έχει σημαντική εμπειρία στις αεριοστροβιλικές μονάδες φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και κινητών μονάδων icon
Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες Συμπαραγωγής
Προσφέρουν συνολικά υψηλή απόδοση και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη icon
Συμβατικές Θερμικές Μονάδες
Ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας στον κόσμο βασίζεται σε παραδοσιακές ατμοηλεκτρικές μονάδες icon
Υδροηλεκτρικές Μονάδες
Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει μακρόχρονη παρουσία στην υδροηλεκτρική ενέργεια icon


home sitemap contact accessibility