ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (FAST - TRACK)

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, η έλλειψη αξιόπιστων πηγών παραγωγής ηλεκτρισμού επιδρά σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη.

Η ΜΕΤΚΑ έχει μεγάλη εμπειρία και ένα άψογο ιστορικό παράδοσης ενεργειακών έργων, συχνά σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα (ταχεία εκτέλεση), για λογαριασμό κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και βιομηχανικών πελατών σε διάφορες χώρες.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία τελευταίας αιχμής, η ΜΕΤΚΑ παρέχει μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων, οικονομικά αποδοτικών, ενεργειακών λύσεων ταχείας εκτέλεσης. Αυτές οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις προορίζονται για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ή εφαρμογών, όπως:

  • Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εποχιακής ζήτησης
  • Για την παροχή ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού είναι ανέφικτη ή μη πρακτική,
  • Για βιομηχανικές η μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που απαιτούν συνεχή ηλεκτροδότηση για να διασφαλίζουν μέγιστη λειτουργική απόδοση.

Οι εξειδικευμένες λύσεις ταχείας εκτέλεσης που παρέχει η ΜΕΤΚΑ εμπερικλείουν κινητές/ προσωρινές και μόνιμες εγκαταστάσεις, με στόχο την ανταπόκριση σε διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες με τον πλέον αποδοτικό τρόπο:

  • Εμπειρία σε μόνιμες εγκαταστάσεις
  • Εμπειρία σε μικρές κινητές μονάδες

Λίστα Έργων

2 αεριοστροβιλικές μονάδες τύπου TURBOMACH TITAN 130, Ελλάδα (Fast Track)

Ελλάδα

10 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Γκάνα (Fast Track)

Γκάνα

8 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Αλγερία (Fast Track)

Αλγερία

24 κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast Track)

Αλγερία

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146 MW, Ζάρκα (Fast Track)

Ιορδανία

6 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Αλγερία (Fast Track)

Αλγερία

ΑΗΣ Χανίων & Λινοπεραμάτων Κρήτης, Σορωνή Ρόδου - με καύσιμο πετρέλαιο diesel GT 2x28 MW

Ελλάδα

ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Unit LM 6000 PC sprint, ισχύος 43,3 MW, με καύσιμο πετρέλαιο diesel GT

Ελλάδα

Παροχή προσωρινής / υποστηρικτικής ηλεκτρικής ενέργειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004

Ελλάδα

Μονάδα LPG 200MW, Γκάνα (Fast-Track)

Γκάνα

home sitemap contact accessibility