ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στον Ενεργειακό τομέα, η ΜΕΤΚΑ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο διεθνώς στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας όλο το φάσμα υπηρεσιών Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) που απαιτούνται, με εξειδίκευση στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, με την προηγμένη τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου, με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της και να υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών σε αγορές με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Η εμπειρία και η παραγωγική ικανότητα της ΜΕΤΚΑ στον τομέα Υποδομών συμβάλλουν στην υλοποίηση των πιο απαιτητικών έργων. Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνει μεταλλικές κατασκευές υψηλής προστιθέμενης αξίας για μεγάλες γέφυρες, αθλητικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, ορυχεία, καθώς και έργα που αφορούν στις αγορές της βιομηχανίας και της διύλισης πετρελαίου.

Από το 1999 η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την τεχνογνωσία και τη συμμετοχή της στον τομέα της Άμυνας, αναλαμβάνοντας έργα συμπαραγωγής με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού. Με σημαντικές επενδύσεις σε προηγμένη τεχνολογία βιομηχανικής παραγωγής και συνεχή ανάπτυξη του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας, η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί έργα αιχμής, τα οποία ανταποκρίνονται στα πιο απαιτητικά πρότυπα του αμυντικού κλάδου.

ΜΕΤΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Δείτε το Εταιρικό μας Έντυπο σε μορφή pdf ή σε Online Έκδοση.

home sitemap contact accessibility