ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

24 κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast Track)

Αλγερία

ΕΡΓΑ

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 24 κινητών αεριοστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), συνολικής ισχύος 481,7 MW σε τοπικές συνθήκες, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία.

Το έργο κατασκευάστηκε από την «Power Projects Limited», θυγατρική του Oμίλου ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία.
• Κοινοπραξία GE Energy – Power Projects Ltd.

Κατέβασμα σε PDF
Περίληψη έργου

Πελάτης

Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa)

Τοποθεσία

Αλγερία

Τομέας

Ενεργειακά Έργα

Κατηγορία

Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου

Έναρξη

2012

Κατάσταση

Ολοκληρωμένα

home sitemap contact accessibility