ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V, Συνδυασμένου Κύκλου, 420 MW

Ελλάδα

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή
Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας V, συνδυασμένου κύκλου καθαρής ισχύος 420 ΜW, με καύσιμο φυσικό αέριο, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων
Κατέβασμα σε PDF
Περίληψη έργου

Πελάτης

Δ.Ε.Η.

Τοποθεσία

Εύβοια

Τομέας

Ενεργειακά Έργα

Κατηγορία

Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου

Έναρξη

2007

Κατάσταση

Ολοκληρωμένα

home sitemap contact accessibility