ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 860ΜW, Πλοέστι

Ρουμανία

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 860ΜW, σε διάταξη 2+2+1, με καύσιμο φυσικό αέριο, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων διασυνδέσεων εντός του διυλιστηρίου
• Κοινοπραξία GE Energy – METKA
Κατέβασμα σε PDF
Περίληψη έργου

Πελάτης

Petrom (μέλος του Ομίλου OMV )

Τοποθεσία

Ρουμανία

Τομέας

Ενεργειακά Έργα

Κατηγορία

Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου

Έναρξη

2008

Κατάσταση

Ολοκληρωμένα

home sitemap contact accessibility