ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή

Οι εργασίες στη νέα μονάδα παραγωγής klinker περιλάμβαναν:
• Προμήθεια, Κατασκευή και Ανέγερση Ηλεκτροστατικού Φίλτρου στον ψύκτη klinker
• Εγκατάσταση περιστρεφόμενης καμίνου στον ψύκτη klinker
• Προμήθεια και Ανέγερση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο σιλό ομοιογένειας
• Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση μηχανημάτων αποθήκης σχίστη

Κατέβασμα σε PDF
Περίληψη έργου

Πελάτης

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - Τσιμεντοβιομηχανία

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Τομέας / Κατηγορία

Υποδομές

Έναρξη

2001

Κατάσταση

Ολοκληρωμένα

home sitemap contact accessibility