ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΜΕΤΚΑ προσφέρει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών στη διαχείριση έργων, τη μελέτη, την προμήθεια, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εργοστασίων.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ισχυρή της εμπειρία ολοκλήρωσης έργων, η METKA παρέχει πλήρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «με το κλειδί στο χέρι», χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, για την υποστήριξη των αναγκών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου
Οι αεριοστροβιλικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου είναι η πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία icon
Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου
Για επείγουσα ζήτηση ή για έργα ταχείας εκτέλεσης (fast-track), είναι η ιδανική λύση icon
Κινητές Μονάδες Φυσικού Αερίου
Η METKA έχει σημαντική εμπειρία στις αεριοστροβιλικές μονάδες φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και κινητών μονάδων icon
Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες Συμπαραγωγής
Προσφέρουν συνολικά υψηλή απόδοση και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη icon
Συμβατικές Θερμικές Μονάδες
Ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας στον κόσμο βασίζεται σε παραδοσιακές ατμοηλεκτρικές μονάδες icon
Υδροηλεκτρικές Μονάδες
Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει μακρόχρονη παρουσία στην υδροηλεκτρική ενέργεια icon


home sitemap contact accessibility