ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης μέσω της δυναμικής ανάπτυξης βιώσιμων έργων και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Το πεδίο του ενδιαφέροντός μας περιλαμβάνει από προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έως ενεργειακά συστήματα που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυσίμου άνθρακα και από τον συνδυασμό ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών σε έξυπνες ενεργειακές λύσεις έως την εισαγωγή υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στο νέο ενεργειακό μείγμα για παραγωγή και μεταφορά ενέργειας· ως αποτέλεσμα, η θέση που ήδη κατέχουμε μας επιτρέπει να σημειώνουμε αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην απομάκρυνση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα.

 

 

Επιπλέον, είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία χρησιμεύει ως χάρτης πορείας, περιλαμβάνοντας ενέργειες που θα ενισχύσουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων, μέσα από τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία. Τέλος, αποτελούμε επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο.

 

Η METKA εντοπίζει και αναπτύσσει προσαρμοσμένες λύσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών υβριδικών συστημάτων και συστημάτων εκτός δικτύου. Συνδυάζοντας τη χρήση παραδοσιακών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ελέγχονται και διαχειρίζονται από έξυπνη τεχνολογία μετατροπής ενέργειας, η METKA παρέχει αξιόπιστη ισχύ σε άτομα, κοινότητες και βιομηχανίες που δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της εξάρτησής τους από τα καύσιμα άνθρακα, ιδιαίτερα το πετρέλαιο ντίζελ.
Η METKA σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ένα τεράστιο δίκτυο παγκόσμιων συνεργασιών και τοπικών κατασκευαστών/εργολάβων, προσφέροντας παράλληλα ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πελατών και βιομηχανιών, όπως για παράδειγμα: απομακρυσμένα συστήματα ισχύος πετρελαίου και φυσικού αερίου, απομονωμένα νησιά, πύργοι τηλεπικοινωνιών, κοινότητες εκτός δικτύου, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή/και οικιστικές μονάδες.

SES BUSINESS UNIT BROCHURE

Δείτε το SES Business Unit Brochure online ή σε μορφή pdf.

PDF
home sitemap contact accessibility