98 105 56 57 106 53 70

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στην ανάληψη έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για το δημόσιο τομέα, καθώς και σε έργα που αφορούν στην αγορά της βιομηχανίας. Η σταθερή οικονομική θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, επιτρέπουν στη ΜΕΤΚΑ να συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των υποδομών, για να αναλαμβάνει σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιδηροδρόμων, των ιδιωτικών παραχωρήσεων, καθώς και των φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κατασκευαστικών εταιρειών για τα μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα, καθώς κατέχει πτυχίο 7ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λπ).

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο για τη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτου-Ροδοδάφνης, η οποία είναι η επέκταση της διπλής υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών, που συνδέει την ελληνική πρωτεύουσα με την Πάτρα.


home sitemap contact accessibility