98 119 122 120 121 123 124

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στην ανάληψη έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σταθερή οικονομική θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, επιτρέπουν στη ΜΕΤΚΑ να συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των υποδομών, για να αναλαμβάνει σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιδηροδρόμων και των ιδιωτικών παραχωρήσεων.

Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κατασκευαστικών εταιρειών για τα μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα, καθώς κατέχει πτυχίο 7ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιμενικά κ.λπ).

Δραστηριοποιούμενη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, όπως εκείνο του κατασκευαστικού τομέα, η ΜΕΤΚΑ εξελίσσεται συνεχώς. Με τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της και τη συνεχή εστίασή της σε προϊόντα και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, η ΜΕΤΚΑ είναι ένας συνεπής και αξιόπιστος συνεργάτης για τη διαχείριση έργων και την εκτέλεση εξειδικευμένων έργων υποδομών, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα.


home sitemap contact accessibility