ΓΕΦΥΡΕΣ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Επίσης η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αναδόχων κατασκευής στον τομέα των μεγάλεων δημόσιων έργων στην Ελλάδα. Επίσης η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αναδόχων κατασκευής στον τομέα των μεγάλεων δημόσιων έργων στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει επιπλέον σημαντική εμπειρία στον κλάδο της γεφυροποιίας και της οδοποιίας.

 

 

 

 

 

home sitemap contact accessibility