METKA ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ - page 6-7

06
07
Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο, συμπεριλαμβανομένων
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και
ανεξάρτητων παραγωγών/κατασκευαστών ενεργειακών μονάδων σε
ολόκληρη την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Σκοπός της εταιρείας
είναι να προσφέρει τη βέλτιστη λύση στις εκάστοτε απαιτήσεις και
ανάγκες του κάθε έργου ξεχωριστά. Σήμερα, η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται
μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων διεθνώς.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΗΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις κατασκευές υψηλής
προστιθέμενης αξίας για το δημόσιο τομέα, καθώς και σε έργα
που αφορούν στην αγορά της βιομηχανίας. Αξιοσημείωτο είναι και
το ιστορικό συμμετοχής της ΜΕΤΚΑ σε έργα μεγάλης κλίμακας
για ορυχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στον τομέα των έργων υποδομών, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή
επίδοση, με βάση τις προηγμένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις
και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εμπειρία της Εταιρείας
περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό, την κατασκευή και ανέγερση
εξορυκτικού εξοπλισμού, καθώς και συστημάτων μεταφοράς
χύδην υλικών, όπως ο λιγνίτης, η τέφρα, και ο βωξίτης.
Επιπρόσθετα, η ΜΕΤΚΑ είναι μία από τις λίγες εταιρείες
που έχουν ταξινομηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των
αναδόχων κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων στην Ελλάδα,
επιτρέποντάς της να εκτελέσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής
στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων,
σιδηροδρομικών γραμμών, ιδιωτικών παραχωρήσεων και φιλικών
προς το περιβάλλον λύσεων διαχείρησης αποβλήτων.
ΑΜΥΝΑ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε σημαντικό
βαθμό την τεχνογνωσία και την ικανότητα κατασκευής
προηγμένων έργων στον τομέα της άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό,
η εταιρεία αναλαμβάνει και υλοποιεί, ως υπεργολάβος, έργα
συμπαραγωγής και κατασκευής σε συνεργασία με κορυφαίους
διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού, διαθέτοντας
ιδιαίτερη εμπειρία στους τομείς των χερσαίων αμυντικών
συστημάτων και των υποβρύχιων.
Ως αποτέλεσμα της πλούσιας εμπειρίας στον τομέα αυτό, η
ΜΕΤΚΑ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως αξιόπιστος εταίρος στη
βιομηχανική συμπαραγωγή εξοπλισμού άμυνας.
Τομείς Δραστηριοποίησης
Παράλληλα, μέσω της νέας θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN, η ΜΕΤΚΑ
ενισχύει το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της και ανταποκρίνεται
δυναμικά και στις προκλήσεις της ταχέως αναπτυσσόμενης
παγκόσμιας αγοράς των φωτοβολταϊκών και υβριδικών έργων.
Η METKA EGN είναι μία παγκοσμίου εμβέλειας εργοληπτική
εταιρεία EPC φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας, με
επίκεντρο την παγκόσμια αγορά μεγάλων φωτοβολταικών έργων.
Η εταιρεία εξυπηρετεί σημαντικούς διεθνείς πελάτες, κυρίως στις
αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της
Λατινικής Αμερικής.
Τα ολοκληρωμένα έργα αναφοράς περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά
έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας που ξεπερνούν τα 400MW,
σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας αγοράς
τού Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της Βουλγαρίας, της Ελλάδας,
της Ρουμανίας και της Τουρκίας.
ΗΜΕΤΚΑ έχει μεγάλη εμπειρία και ένα άψογο ιστορικό παράδοσης
ενεργειακών έργων, συχνά σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα
(ταχεία εκτέλεση), για λογαριασμό κυβερνήσεων, τοπικών
κοινοτήτων και βιομηχανικών πελατών ανά τον κόσμο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει μεγάλα ενεργειακά έργα, είτε ως
αποκλειστικός κατασκευαστής EPC (υλοποίηση ολοκληρωμένων
έργων κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας),
είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες ανάληψης έργων με
κορυφαίες εταιρείες παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού.
H εταιρία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή έργων
παραγωγής ενέργειας με μονάδες αεριοστροβίλων φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένουτουσυνδιασμένουκύκλου,τηςσυμπαραγωγής
και της τεχνολογίας ανοικτού κύκλου, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα
λύσεων με επαγγελματική αριστεία και βέλτιστη απόδοση.
Βασικό πλεονέκτημα της ΜΕΤΚΑ αποτελεί η εξειδικευμένη
τεχνογνωσία της, που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί
την πλέον κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας
της κάθε μονάδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα,
την αρχική παράδοση της μονάδας σε λειτουργία ανοιχτού
κύκλου, και τη μετέπειτα μετατροπή λειτουργίας της μονάδας
σε τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Σε όλες τις περιπτώσεις,
στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει τη βέλτιστη λύση για τις
ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του έργου.
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...34
Powered by FlippingBook